جاربتا

توییت‌های مهدی

بایگانی جارهای برچسب: سیاست دینی

ما مردم ایران، همه‌مون (چه رای دهندگان به روحانی و چه بقیه) خودمون مسبب اصلی شرایط الان کشور هستیم. ولی از زیر بار مسئولیت اشتبا‌ه‌مون شونه خالی می کنیم و فقط به دولت و نظام فحش می‌دیم !

همش به این موضوع فکر می‌کنم که ما حتی نمی‌تونیم انتخاب‌های خودمون رو قبول کنیم، چطور می‌تونیم انتخا‌‌ب‌های امام زمان (عج) رو قبول بکنیم 😑؟

01:27 دوشنبه 25 مارس 2019 نظر شما چیست؟ (۲)