جاربتا

توییت‌های مهدی

بایگانی جارهای ماه: نوامبر 2019

بنزین گران شد؛ گاز ال‌پی‌جی پیدا نمی‌شود؛ اینترنت بین‌المللی قطع شده است. عجب وضعی 😐. از دیشب دنبال چوب می‌گردیم برای روشن کردن آتش و گرم شدن در مغازه؛ کرسیِ کوچک ذغالی با امکانات محدود 🙂.
ولی حالم خوب است؛ خوبِ خوب! شاید از برکت زیارت اربعین باشد …

ادامه مطلب
12:39 یکشنبه 17 نوامبر 2019 نظر شما چیست؟ (۰)