جاربتا

توییت‌های مهدی

مدتی بود تصمیم داشتم ۲ تا پالت بیارم و بجای تخت تو مغازه برای زمان استراحت استفاده کنم و امروز انجام دادم.

استراحت روی ۲ تا تیکه چوب چنان لذتی برام داشت که انگار دنیا رو بهم داده بودند؛ همان لذت آسانی بعد از هر سختی.


شرایط جسمیم زیاد مساعد ایستادن یا نشستن نیست و وقتی زیاد بشینم یا سرپا باشم، درد تمام وجودمو می‌گیره.
به این دلیل نیاز به این تخت داشتم!
نوشته شده در ۲۱:۰۶ پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
۲۰:۵۵ پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

 

۲ نظر

دیدگاه شما